Serwis Laptopów – Prawa ironii losu

Jeżeli coś może się nie udać – nie uda się na pewno

Nigdy nie kłóć się z głupcem – ludzie mogą nie dostrzec różnicy

Jeżeli myślisz, że idzie dobrze – na pewno nie wiesz wszystkiego

Trudne problemy zostawione same sobie staną się jeszcze trudniejsze

Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo – na pewno to zepsujesz

Druga kolejka jest zawsze szybsza

Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie

Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia – głupcy są zbyt
pomysłowi

Światełko w tunelu – to reflektory nadjeżdżającego pociągu

To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc

Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć

Złota zasada Murphy’ego: Zasady określa ten, kto ma złoto

Zasada Robertsona: Dyplomata to ktoś, kto mówi ci, abyś poszedł do diabła,
a ty cieszysz się na podróż

Prawo Gumpersona: Prawdopodobieństwo każdego zdarzenia jest odwrotnie
proporcjonalne do stopnia, w jakim jest ono pożądane

Prawo Wylera: Nie ma rzeczy niemożliwych dla kogoś, kto nie musi ich zrobić
sam

Prawo Balaniego: Jak długo trwa minuta, zależy od tego, po której stronie
drzwi toalety się znajdujesz

Prawo Liebermana: Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś
zadania należy przewidywany czas pomnożyć przez dwa i przyjąć jednostkę o
rząd wyższą

Prawo Greena: Wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz o czym
mówisz

Maksyma Manly’ego: Logika jest absolutnie pewną metodą dochodzenia do
niepewnych wniosków

Prawo Sattingera: Każde urządzenie będzie działać lepiej, jeżeli włożysz
wtyczkę do gniazdka

Prawo Fetta: Nigdy nie powtarzaj udanego doświadczenia

Zasada Tsara: Przy dziesięciu priorytetowych sprawach kyóraś na pewno
będzie wykonana jako pierwsza

Dylemat Główny: Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym ze światów

Pesymista obawia się, że może to być prawdą

* * *

TEN ZESTAW PRAW MURPHY’EGO NADESŁAŁ – Marek Włodarz MarekW@msp.waw.pl

Podstawowe Prawo Murphy’ego:
To co może się nie udać, nie uda się na pewno.

Pochodne Prawa Murphy’ego: Nie uda się nawet wtedy, gdy właściwie nie
powinno się nie udać. Wszystko wali się naraz.

Matematyczny dowód Prawa Murphy’ego: Prawidłowa formuła matematyczna Prawa
Murphy’ego w dziedzinie komputerowego przetwarzania danych ma postać: 1+1=2
gdzie „=” jest symbolem oznaczającym „niekiedy, jeśli w ogóle”.

Filozoficzne podstawy do prawa Murphy’ego:
l. Sztuczna inteligencja jest lepsza od naturalnej głupoty.
2. Jeżeli uczynisz komuś przysługę, to jesteś od zaraz trwale za to
odpowiedzialny.
3. Niejasność jest wielkością niezmienną.
4. Skrót jest najdłuższą drogą pomiędzy dwoma punktami.
5. Cztery zjawiska blokują postęp ludzkości: ignorancja, głupota, komitety
normalizacyjne oraz ludzie sprzedający komputery.
6. Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa odruchowe, powszechne oraz testy
komputerowe.

Definicje:

I. Definicja użytkownika komputerów: Zestresowana istota, zazwyczaj rodzaju
żeńskiego, która wykonuje swoją pracę przy oślepiającym oczy monitorze,
wykorzystując do tego bezużyteczne programy, niezrozumiałe podręczniki i
niedostosowane urządzenia peryferyjne. Bez pomocy komputera można by było
wykonać tę pracę w o połowę krótszym czasie.

II. Definicja posiadacza komputera „domowego” i „półprofesjonalnego”:
Stworzenie męskie, któremu nie robi różnicy to, że poświęca nie kończące
się godziny zajęciu, z którego nie ma żadnej praktycznej korzyści, a przy
tym traci wszelki kontakt z rzeczywistością i nie ma już w ogóle czasu dla
swojego otoczenia, rodziny i przyjaciół.

I dla kontrastu:
III. Definicja posiadacza komputera „profesjonalnego”: Stworzenie męskie,
któremu nie robi różnicy to, że poświęca nie kończące się godziny zajęciu,
z którego nie ma żadnej praktycznej korzyści, a przy tym traci wszelki
kontakt z rzeczywistością i nie ma już w ogóle czasu dla swojego otoczenia,
rodziny i przyjaciół.

IV Definicja WYSIWYG: „What You see is what You might get”. Jednak gdy
tylko pojawi się u Ciebie iskierka nadziei, że zbliżasz się do końca swojej
pracy, to angielskie tłumaczenie WYSIWYG brzmi: „What You see is what You
never get”.

Spostrzeżenia ogólne:
l. Systemy złożone wykazują skłonność do popełniania kompleksowych błędów.
2. Zaś systemy proste wykazują skłonność do popełniania kompleksowych błędów.
3. Nowe systemy produkują nowe błędy.
4. Stare systemy produkują tak nowe, jak i stare błędy.
5. Systemy złożone wykazują skłonność do zakłócania realizacji własnych funkcji.
6. Człowiek pracujący z komputerem nie po stępuje zgodnie z wymaganiami komputera.
7. Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne
możliwości zostały już wyczerpane.
8. Systemy odporne na idiotów obsługiwane są właśnie przez idiotów.
9. Komputery współpracujące z innymi komputerami nie zachowują się tak, jak
wymagają tego inne komputery.
10. Rozłożenie dowolnego urządzenia na części jest proste.
1 l. Ponowne jego złożenie tak, żeby działało, nie jest możliwe.
12. Wszystko, co zostało złożone, ulegnie wcześniej czy później rozkładowi.
13. Wszystko ulega rozkładowi w najmniej odpowiednim momencie.
14. Każdy skomplikowany montaż wymaga trzech rąk.
15. Każdy prosty montaż wymaga czterech rąk.
16. Wszystkie komputery PC są kompatybilne, ale niektóre są kompatybilniejsze od innych.
17. Twój jest zawsze mniej kompatybilny.
18. O ile klawiatura została stworzona po to, by przy pomocy bezładnych
ruchów kursorem wybrać z nieprzejrzystego menu niezrozumiałe instrukcje,
które łatwiej byłoby wybrać przy pomocy myszy, to mysz służy do wybierania
z nieprzejrzystego menu, przy pomocy bezładnych ruchów, trudno zrozumiałych
rozkazów, które łatwiej byłoby wskazać za pośrednictwem klawiatury.
19. Pustą dyskietkę możesz przeszukiwać długo i bezskutecznie.
20. Długo i bezskutecznie możesz przeszukiwać również pełną dyskietkę.
21. Wniosek: Każdą dyskietkę możesz przeszukiwać długo i bezskutecznie.

Użytkownik.
Motto: Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.

Podstawowe Prawdy Informatyki:

l. Komputer służy człowiekowi.
2. Ziemia jest plaska.
l. Dla komputera nie ma rzeczy nie do pomyślenia, a tym bardziej nie ma
rzeczy niemożliwych – z wyjątkiem tych, których od niego wymagamy.
2. W świecie komputerowego przetwarzania danych żadna awaria się nie
kończy, ponieważ przechodzi zawsze w następną..
3. Awaria komputera wyczekuje cierpliwie na najbardziej niedogodny moment,
aby bezlitośnie zaatakować..
4. W pracy z komputerem opieranie się na jakichkolwiek zasadach jest błędem..
5. Nie unikniesz nigdy dużej awarii, jeśli spowodujesz małą – w najlepszym
wypadku mała awaria pozostanie mała, stając się z czasem coraz bardziej
uciążliwą.
6. Nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych awarii – możesz
być jednak pewien, że każdą z osobna odczujesz na własnej skórze..
7. Wnioski: – Drobne awarie nie istnieją. Jeżeli miała jednak miejsce
drobna awaria, oznacza to, że nie poznałeś jeszcze jej rzeczywistych rozmiarów..
8. Im doskonalej program wykonuje swoje funkcje, tym dotkliwiej Cię zawiedzie..
9. Każdy inny program zawodzi tak samo dotkliwie..
10. Tylko niepotrzebny nikomu program przebiega bez zakłóceń..
1 l. Masz zawsze o jeden wirus więcej, niż sądzisz..
12. Podczas przeszukiwania program antywirusowy nieodwracalnie zniszczy
wszystkie zbiory tekstowe i programowe, a nietkniętym zostanie jedynie wirus..
13. Ostatecznie wirus pozostanie jedynym programem możliwym do przetworzenia..
14. Elipsy są przedstawiane i drukowane jako schodkowate jajka..
15. Schodkowate jajka pozostają schodkowatymi jajkami..
16. Koła nie są kołami..
17. Wyjątek: Kołami będą wtedy (i tylko wtedy), kiedy narysujesz je jako
elipsy. Drukarka przedstawi je wtedy jako poprawne elipsy..
18. Program konwersji graficznej może być spokojnie zastąpiony poleceniem
kasowania. Wynik jest taki sam, albo przynajmniej wyjdzie na to samo..
19. Program kalkulacyjny, który daje właściwy i przyjazny wynik – kłamie..
20. Zanim z kalkulacji otrzymasz wyniki jedynie zbliżone do użytecznych,
program włączy swój generator liczb losowych..
21. Wartości pieniężne możesz otrzymać w dolarach, markach lub muszlach
Fidżi; nigdy w złotówkach..
22. Wyjątki są liczniejsze od reguł..
23. Od wszystkich uznanych wyjątków istnieją wyjątki..
24. Jeżeli opanowałeś już wyjątki, to nie pamiętasz już jakich reguł one dotyczą..
25. Prawidłowo napisany tekst pojawi się tylko wtedy, gdy napiszesz go ręcznie. .

Programista.

Osiem Praw Szanownego Klienta:.
l. Klientowi nigdy nie przyjdzie na myśl ile kosztuje projekt, tylko ile
można na tym projekcie zaoszczędzić..
2. Jeżeli udało Ci się wprowadzić w programie, wymagane przez klienta
poprawki, wtedy on z nich zrezygnuje..
3. Żaden klient nie wie czego właściwie chce..
4. Każdy klient wie dokładnie czego nie chce..
5. Żaden klient nie chce tego co masz już gotowe..
6. Nie wie także co chciałby mieć zamiast tego..
7. Klient, który najmniej płaci marudzi najwięcej..
8. Klient żąda większych zmian dokładnie wtedy, kiedy produkt jest już
gotowy.

Prawa ogólne

l. Na polecenie „Napisz Tak lub Nie” użytkownik wpisuje „Tak lub Nie”..
2. Na polecenie „Wciśnij ENTER” użytkownik wpisuje „ENTER”..
3. Na polecenie „Naciśnij dowolny klawisz” użytkownik naciska klawisz SHIFT
albo ESCAPE..
4. Jeżeli napiszesz procedurę, która zapobiega pojawianiu się błędnych
wartości, to zawsze znajdzie się użytkownik, który ją pominie. .
5. Jeżeli istnieją 4 różne możliwości doprowadzenia programu do krachu i
wszystkie 4 zablokujesz, wtedy użytkownik znajdzie piątą metodę. .
6. Nie ma programów całkowicie idiotoodpornych..
7. Program oddany użytkownikowi w piątek wraca do autora w poniedziałek..
8. Na pierwsze 90% programu potrzeba 10% przeznaczonego na jego realizację czasu..
9. Pozostałe 10% programu wymaga 90% przeznaczonego na jego realizację czasu..
10. Rozpoczynasz zawsze od pozostałych 10%..
1 l. 10%, od których rozpoczynasz pracę stanowią te procedury, które w
ostatecznym rozrachunku zostaną usunięte na życzenie klienta. .
12. Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki..
13. W zespole programistów każdy ma genialny plan rozwiązania problemu.
Wszystkie plany się wzajemnie wykluczają i żaden nie prowadzi do poprawnego rozwiązania. .
14. Liczba osób w zespole programistycznym ma tendencje wzrastające
niezależnie od ilości pracy..
15. W każdym programie błędy wykazują skłonność do występowania w tym
miejscu, które sprawdzasz jako ostatnie..
16. Każdy program, który się dobrze zaczyna, kończy się źle..
17. Program, który zaczyna się źle, kończy się przerażająco..
18. To co wygląda łatwo jest trudne..
19. To co wygląda trudno jest niemożliwe..
20. To co wygląda na niemożliwe potrafi rozwiązać nawet twoja teściowa i to
bez pomocy komputera..
21. Każdy programista przybywający z innego miasta jest fachowcem..
22. Idealny fachowiec wie absolutnie wszystko o niczym..
23. Nie wierz w cuda – zdaj się na nie..
24. Każda formuła i każda stała muszą być traktowane jako zmienne..
25. Prawdopodobieństwo wydarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do życzenia..

Windows

Motto: Masochistyczne skłonności nie są wprawdzie warunkiem koniecznym do
pracy w systemie operacyjnym Windows. Są jednak bardzo pomocne.

l. Każdy program w Windows pracuje poprawnie do momentu niczym
nieuzasadnionej utraty danych..
2. Interaktywne, multimedialne aplikacje DOS’a „zawieszają się” same,
podczas gdy interaktywne, multimedialne aplikacje Windows zawieszają się
natychmiast po dowolnej ingerencji użytkownika..
3. Jedyną metodą obsługi plotera i drukarki w Windows jest drukowanie
krzywych i plotowanie tekstów.

Zobacz jak pracujemy

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Ostatnio szukane

Aktualności

Współpraca z SQTP

Regionalne Centrum Serwisowe podjęło współpracę z firmą Square Trade Poland Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest  [...]

Zmiana adresu Siedziby Serwisu w Rudzie Śląskiej

Zwracamy uwagę że Serwis Laptopów w Katowicach nie zmienił siedziby – nadal znajduje się na [...]

Lenovo For Those Who Do – Katowice

Uczestniczymy w konferencji Lenovo.  Technologia ThinkVantage, IdeaPad – portfolio produktowe, IdeaCentre – desktopy konsumenckie. Serwis [...]

Wizyta studyjna – seminarium – Cluster 55 – Malmo

  W dniach 7 – 9  października  delegacja RCS uczestniczyła w seminarium i spotkaniach roboczych [...]
Partnerzy

Asseco Poland    S. A. ,     Sygnity Technology,  Comp Safe Support S. A. , Qumak-Secom, Mentax S.A.

Czym się zajmujemy
Regionalne Centrum Serwisowe od początku swojej działalności specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm. Założeniem pierwotnym było zaspokojenie potrzeb rynku na polu dostaw sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.
Od tego czasu radykalnie zmienił się świat komputerów a wraz z nim standardy i potrzeby. Przekształceniu ulegał też profil naszej firmy. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań jakie stawiają nam nowoczesne technologie dlatego zatrudniamy specjalistów oraz stale współpracujemy z uczelniami wyższymi. W swoich działaniach stawiamy zawsze na rzetelność opartą na wiedzy i doświadczeniu.
Nasze dane

Siedziba główna:
Ruda Śląska
ul. Wolności 92, 41-700 Ruda Śląska
tel: 32 700 32 16

tel.kom.: 796 998 829

Konto Bankowe:
ING Bank Śląski o.Ruda Śląska
Nr konta: 66105013311000002279571109